Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας της χώρας και της κυβέρνησης αναφορικά με τις οριζόντιες περικοπές στη χρηματοδότηση εγκεκριμένων, ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων «Θαλής», «Αριστεία Ι & ΙΙ» και «ERC».
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών με επιστολή της κοινοποίησε στους Γκίκα Χαρδούβελη, υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Δένδια, υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και στον Ανδρέα Λοβέρδο, υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αίτημά της για απόσυρση αποφάσεων σχετικών με την περικοπή των προϋπολογισμών ενταγμένων ερευνητικών έργων.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι "πρόκειται για ερευνητικά έργα που επελέγησαν προς χρηματοδότηση -μέσω των ανωτέρω προγραμμάτων- έπειτα από μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης, από διεθνείς επιτροπές, σημαντικό τμήμα της οποίας αποτέλεσε και η αξιολόγηση του προϋπολογισμού τους σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο".
"Θα πρέπει για άλλη μια φορά να τονιστεί ότι ο χώρος της Έρευνας (και ιδιαίτερα οι ανταγωνιστικού χαρακτήρα δραστηριότητές του) έχει ρητώς εξαιρεθεί από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας και μάλιστα από την πλευρά των Πιστωτών, λόγω των πρόδηλων θετικών τους επιπτώσεων στο σώμα της Εθνικής Οικονομίας, τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο, όσο και στον απολύτως κρίσιμο δείκτη της απασχόλησης, για την αντιμετώπιση της υψηλότατης ανεργίας σε θέσεις υψηλών προσόντων και του πολυθρύλητου "brain drain" προσθέτει στην επιστολή της, η ερευνητική κοινότητα της χώρας.
Η ένωση κατηγορεί την πολιτική ηγεσία ότι με "πρόσχημα την εξυγίανση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και προβαίνει σε αυθαίρετες πρακτικές που δυναμιτίζουν την ομαλή ολοκλήρωση των ερευνητικών έργων, αδιαφορώντας για το εύρος των επιπτώσεων και τη ζημία που προκαλεί σε ένα ευρύτατο σύνολο εμπλεκομένων ατόμων και φορέων, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε οικονομικό, νομικό, αλλά και ευρύτερα επιστημονικό επίπεδο".
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι "πρακτικές αυτές υποδηλώνουν απροκάλυπτα αδυναμία, ή εμπρόθετη αποφυγή, συγκρότησης μιας εθνικής στρατηγικής Έρευνας, η οποία θα αποτελέσει τον πυλώνα για ένα μακρόπνοο αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας".
Τέλος "η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ζητά από τους αρμοδίους Υπουργούς την άμεση ανάκληση όλων των Αποφάσεων που αφορούν στην αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών των ενταγμένων ερευνητικών έργων «Θαλής», «Αριστεία Ι & ΙΙ» και «ERC».
Καλεί επίσης, τις Συνόδους των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, των Πρυτάνεων και των Προέδρων ΤΕΙ να τοποθετηθούν στο θέμα και να διερευνήσουν το κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι όροι και οι υποχρεώσεις των αποφάσεων ένταξης των έργων.